POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR

  1. Acest magazin online respectă dreptul la confidențialitate al vizitatorilor și clienților săi și se angajează să protejeze datele cu caracter personal colectate în cadrul activităților sale.

  2. Datele cu caracter personal colectate de către magazinul online sunt numele, prenumele, adresa de email și numărul de telefon ale vizitatorilor și clienților săi. Aceste date sunt colectate în scopul procesării comenzilor, livrării produselor, facturării și întreținerii relației cu clienții.

  3. Datele cu caracter personal colectate de către magazinul online nu vor fi dezvăluite unor terțe părți fără consimțământul expres al persoanei vizate, cu excepția cazurilor în care este necesar din motive legale.

  4. Magazinul online va lua toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, utilizării necorespunzătoare, pierderii sau distrugerii accidentale.

  5. Persoanele vizate au dreptul de acces, de rectificare, de ștergere, de restricționare a prelucrării, de portabilitate și de opoziție față de prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și dreptul de a se adresa autorității de supraveghere. Aceste drepturi pot fi exercitate prin intermediul unui email trimis la adresa de email contact@2lafel.ro iar termenul asumat de răspuns și soluționare este de 5 (cinci) zile lucrătoare.

  6. Ne rezervăm dreptul de a modifica politica de confidențialitate a datelor fără o notificare prealabilă. Vă rugăm să verificați periodic această politică pentru eventualele modificări.

  7. Folosirea acestui magazin online implică acceptarea politicii de confidențialitate a datelor menționate mai sus.